AB Algemeen Bestuur
ABS Access and Benefit Sharing
AFSTA African Seed Trade Association
ALV Algemene Ledenvergadering
APSA Asia and Pacific Seed Association
ASTA  
AR Aanbevelende Rassenlijst
AVG Algemeen Verordening Gegevensbescherming
BO Brancheorganisatie
BPL Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CBD Convention on Biological Diversity
CGN  Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
CGO Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek
CIOPORA International Community of Breeders of Asexually Reproduced Ornamental and Fruit Varieties
CITES Conventie inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten
CNV Christelijke Nationaal Verbond
CPVO Communautair Bureau voor Plantenrassen
CSAR Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten
Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
DSI Digital Sequence Information
DUS Distinctness, Uniformity and Stability
eCertNL Computerapplicatie voor het opmaken van certificaten en documenten voor exportzendingen binnen de agrarische sector
EDV Essential Derived Varieties
EOB Europees Octrooibureau
EPS Experimental Plant Sciences
ESA European Seed Association
ESF Europees Sociaal Fonds
EU Europese Unie
EU-Plant Europese brancheorganisatie voor de opkweekbedrijven van groenteplanten
EZ Ministerie van Economische Zaken
FAO Food and Agriculture Organization
FIBL Forschunginstitut für Landbau
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
Ggo genetisch gemodificeerd organisme
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GMO Genetically modified organism
GSPP Good Seed and Plant Practices
HC Hoofdcommissie
I&W ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IAS Invasive Alien Species
(I)MVO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
IPM Integrated Pest Management
IPPC International Plant Protection Convention
ISF International Seed Federation
ISHI Veg. International Seed Health Initiative voor groentezaden
ISTA International Seed Testing Association
ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
KAVB Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur
LNV ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LTO Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
MKB Midden- en kleinbedrijf
NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst
NAL Naktuinbouw Authorized Laborities
Nefyto Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is de brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland
NGO Non-gouvernementele organisatie
NPPO National Plant Protection Organizations
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OR Ondernemingsraad
PAWW Private Aanvulling WW en WGA
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RNQPs Regulated Non Quarantine Pests
RUB Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen
SDG Sustainable Development Goals
SeedNL Samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Plantum
Skal Onafhankelijke organisatie voor het toezicht op biologische productie in Nederland
TKI Topconsortium voor Kennis en Innovatie
TKI TU Topconsortium voor Kennis en Innovatie Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
ToCV Tomato Chlorosis Virus
TPS True Potato Seed
TTW Toegepaste en Technische Wetenschappen
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants
VK Verenigd Koninkrijk
VNO-NCW Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIPO World Intellectual Property Organization
WTO Wereldhandelsorganisatie
WW Werkloosheidswet